Forenklet verdivurdering

Forenklet verdivurdering benyttes i forbindelse med finansiering av boliger, og er et rimeligere alternativ til vanlig verdi- og lånetakst. Den forenklede verdivurderingen inneholder en kortere beskrivelse av boligen og eiendommen.

Der man på en verdi- og lånetakst skildrer bygningene og tomten detaljert, og oppgir nøye arealmål, gir forenklet verdivurdering en kort forklaring om eiendommens tilstand. Markedsverdi blir satt etter boligens tilstand og alle salg blir vurdert opp imot sammenlignbare salg i området.

Rapporten aksepteres av de fleste kredittinstitusjoner ved bl.a. refinansiering og arveoppgjør.

© Sogn Takst
Utviklet av: