Forenklet verdivurdering

Forenklet verdivurdering

Forenklet verdivurdering benyttes i forbindelse med finansiering av boliger, og er et rimeligere alternativ til vanlig verdi- og lånetakst. Den forenklede verdivurderingen inneholder en kortere beskrivelse av boligen og eiendommen. Der man på en verdi- og lånetakst skildrer bygningene og tomten detaljert, og oppgir nøye arealmål, gir forenklet verdivurdering informasjon om bruksareal for hver bygning, ikke bruttoareal.