Tilstandsrapport

Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.l.) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen.

Det mangler ofte dokumentasjon som gir en utdypende teknisk og vedlikeholdsmessig beskrivelse av eiendommen, som kan være til hjelp for partene. Resultatet er at det lett kan oppstå konflikter mellom kjøper og selger når det eventuelt avdekkes mangler og feil på eiendommen. 

Dette vil igjen lett skape problemer for meglere, advokater, finansinstitusjoner, forsikringsselskaper og andre involverte. Selger bør være ekstra oppmerksom på det ansvar som er ham pålagt etter Lov om avhending av fast eiendom.

Med tilstandsrapport er det nå mulig å få vurdert fast eiendoms tekniske tilstand på en fagmessig og profesjonell måte. Tilstandsrapporten kan utføres på alle typer fast eiendom, også næringseiendom, og rekvireres hos oss.

© Sogn Takst
Utviklet av: