Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten NS3600 bygger på den nye avhendingsloven som trer i kraft fra 1.1.2022.

Boligsalgsrapporten NS3600 legger spesiell vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene og lovlighet som er særlig relevant ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten NS3600 et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten NS3600 erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men den er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle impliserte parter. Juridisk sett er Boligsalgsrapporten NS3600 ingen garanti mot skjulte feil, da det ikke blir foretatt åpning av konstruksjoner.

Det forutsettes også at det ikke er tilbakeholdt viktig informasjon overfor takstmannen, eller at han er blitt feilinformert. Boligsalgsrapporten NS3600 er skapt av takstbransjen i fellesskap. Det betyr at den er standardisert, og det forenkler kjøperes muligheter til å sammenlikne ulike boliger der det foreligger boligsalgsrapporter, også når takstmenn fra helt forskjellige organisasjoner står bak.

Det er likevel nødvendig å understreke at også Boligsalgsrapporten NS3600 bygger på utstrakt bruk av kvalifisert skjønn.

Kontakt oss
© Sogn Takst
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram