Verditakst

Hva er en verditakst?

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og eventuelt oppmåling av boligen. Innholdet i rapporten er og etter tekniske og historiske opplysninger fra eier.

Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen eller areal fra tegninger.

Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Synlige feil og mangler som har en konsekvens for eiendommen vil som regel bli notert.

Verdien beregnes og etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Boligsalgsrapport NS 3600.

© Sogn Takst
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram