Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten NS 3600 er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir det i Boligsalgsrapporten NS 3600 lagt spesiell vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene og lovlighet som er særlig relevant ved eierskifte.

Mens en takstforretning eller en tilstandsrapport kan være aktuelle i alle sammenhenger og når som helst, er altså Boligsalgsrapporten NS 3600 et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten NS 3600 erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men den er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle impliserte parter. Juridisk sett er Boligsalgsrapporten NS 3600 ingen garanti mot skjulte feil, da det ikke blir foretatt åpning av konstruksjoner.

Det forutsettes også at det ikke er tilbakeholdt viktig informasjon overfor takstmannen, eller at han er blitt feilinformert. Boligsalgsrapporten NS 3600 er skapt av takstbransjen i fellesskap. Det betyr at den er standardisert, og det forenkler kjøperes muligheter til å sammenlikne ulike boliger der det foreligger boligsalgsrapporter, også når takstmenn fra helt forskjellige organisasjoner står bak.

Det er likevel nødvendig å understreke at også Boligsalgsrapporten NS 3600, på samme måte som en takst eller en tilstandsrapport, bygger på utstrakt bruk av kvalifisert skjønn.

© Sogn Takst
Utviklet av: